Reviewsขอบใจ

ขอบใจเดี้ ลูกสาวข้อยมักหลาย

by Pouna Sayalath

From: Parents


Great resource for kids

Great resource for kids…and adults learning Lao. Congratulations on producing this useful app!
by Diana Schaffter

From: Parents


ขอบใจ

ขอบใจหลายฯลูกชายมักหลาย
by ດ໋ອງ ດິວ ນ້ອງຟ້າ

From: Parents


Very good this app for Lao kids

Very good this app, for Lao kids help them very well, Lao Alphabet for the price I think no problem is very cheap
by Phasaya Koumalasy

From: Teenagers


ຂໍຊົມເຊີຍ

ຂໍຊົມເຊີຍຄົນລາວເຮົາກະມີຄວາມສາມາດແລະກໍບໍ່ນ້ອຍຫ້ນາກັບປະເທດອືນຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງປະສົບແຕ່ຄວາມສຳເລັດແລະມີຜົນງານອອກມາ
ໃຫ້ໂລກແລະສັງຄົມເຂົາຍ້ອມຮັບວ່ານີ້ຄືສີມືຄົນລາວ
by Sengphet Mahaxay

From: Parents


Wow!

Wow! – I am in my 40′s trying to learn Lao. I appreciate this app so much I know it will make it so much easier for me. Thank you!
by Seymoursgal

From: Parents


iPhone LAOS

ຊົມເຊີຍການພັດທະນາ Application ດີໆ ສຳລັບການຮຽນຮູ້ຂອງລູກຫຼານລາວເຮົາ – ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ Application ນີ້, ອັນທຳອິດທີ່ສຳພັດໄດ້ກໍ່ຄືຄວາມພາກພູມໃຈໃນຄວາມເປັນລາວ. ການທີ່ທາງ Apple Store ເພີ່ນຈະຮັບເອົາ App ເຂົ້າໃນ App Store ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍໃນຄວາມສາມາດຂອງທີມງານຜູ້ສ້າງ ແລະ ກໍ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ມີນັກພັດທະນາທີ່ເປັ ນຄົນລາວ ແລະ ສ້າງສັນຜົນງານດີໆ ແບບນີ້ອອກມາສູ່ມວນຊົນ.ສຳລັບສິ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ປັບປຸງກໍ່ຄື ໃນສ່ວນທີ່ເປັນສຽງການ ຟ້ອງສຽງ ຕ່າງໆ, ຢາກໃຫ້ມີສຽງທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ເພາະເທົ່າທີ່ໄດ້ທົດສອບແມ່ນບາງສຽງຍັງມີການສັບປົນຂອງສຽ ງທີ່ໃຊ້.ທ້າຍສຸດນີ້ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ພ້ອມທັງຊົມເຊີຍໃນຄວາມສາມາດຂອງທີມງານພັດທະນາທຸກຄົນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ Paolo ໃນນາມ Admin Page iPhone LaoS ຂໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຊ່ວຍໂປຣໂມດ App ດີໆ ທີ່ສ້າງຄວາມຮູ້ສຳລັບລູກຫຼານລາວເຮົາ.
by Paolo iPhone LaoS

From: iPhone LAOS


My kids love it

This is a good app for children. My kids just love it! by Mae Toui

From: Parents

logo Vaelostudio

Congratulations

This is excellent app. Education is most important thing on the world. This is a huge work and intellectual effort. You have our respect.

From: Vaelostudio Ltd.